Verandering is een uitnodiging om vloeiender samen te werken
 
 

Samenwerken is het nieuwe normaal


Appelblauwzeegroen brengt nieuwe vormen van werken en samenwerken in de praktijk in bedrijven en lokale ecosystemen.

Samenwerken is het nieuwe normaal. In cocreatie werken we aan een open cultuur, begeleiden we duurzame verandering en bouwen we bezielde organisaties volgens een weloverwogen set van waarden en een doorleefd DNA.

Appelblauw verleent advies, verzorgt procesbegeleiding en bouwt oplossingen rond Het Nieuwe Werken en business transformatie. Zeegroen begeleidt de start en uitbouw van coworking spaces, bouwt on- en offline communities en versterkt lokaal ondernemerschap.

Appelblauwzeegroen is de kruisbestuiving tussen appelblauw en zeegroen, tussen bottom-up en top-down. Het is niet één kleur, het is verandering, beweging.

Appelblauwzeegroen stemt overeen met de principes van Teal, die we inzetten naast andere doeltreffende en verbindende methodieken.

 

 
 
 

 


De betekenis van appelblauwzeegroen

 
 
 
Bottom-up praktijken inspireren beslissingsnemers om cultuurverandering te faciliteren. Inzicht in top-down doelstellingen inspireert om engagement te nemen. In onze projecten brengen we de top-down en bottom-up context bij elkaar, om in vertrouwen samen te werken aan transformatie.

Onze coworking spaces en incubators zijn onze proeftuinen van Het Nieuwe Werken. Het zijn R&D labs waar kennisdelen, duurzaam ondernemen en community building centraal staat en waar we nieuwe formats ontwikkelen rond entrepreneurship en cocreatie.


De cocreatie processen, agile methodieken en best practices die we gebruiken in onze coworking omgevingen passen we toe in bedrijfs- en stedelijke contexten. En vice versa.


Appelblauwzeegroen verwijst naar Teal: de kleur van het organisatiemodel en het nieuwe bewustzijn uit Reinventing Organizations van Frederic Laloux.


Appelblauwzeegroen is niet één kleur, het is iets organisch, dat continu in beweging, in verandering is.


Appelblauwzeegroen in oranjerood en paars? Beschouw het een uitnodiging om samen met ons out-of-the-box te denken.

 
 
ABZG background kl.jpg
 
 
 
 

Werken in een veranderende context

 

De uitdagingen van flexibeler werken

We evolueren naar een flexibele maatschappij waarin delen steeds belangrijker wordt. We delen kennis, werk, werkplekken, materiaal en ervaringen.

De digitale shift dwingt ons om evenwicht te vinden tussen prikkels, nieuwe informatie en focus. Tussen conversatie, samenwerken en work-life balance.

Meer en meer mensen willen flexibeler werken. Zowel intrapreneurs als entrepreneurs zijn graag beweeglijk en willen in aanraking komen met zoveel mogelijk ideeën.

Hedendaagse project en change management methodes stappen meer en meer af van het planningsdogma: het zo snel mogelijk uittesten van resultaat is cruciaal in het optimaal inzetten van beschikbare middelen.

Deze factoren nemen we mee wanneer we een Activity Based en Preference Based afsprakenkader maken voor een verander traject.


 
 

Deel uitmaken van een ecosysteem

We willen werken en leven in een gezond klimaat dat energie geeft en deel uitmaken van een lokaal ecosysteem dat circulariteit en serendipiteit bevordert.

Mensen omringen zich met peers. Organisaties laten los, geven vrijheid en vertrouwen. Zelfsturing en intrapreneurship is de nieuwe norm.

Doordat we zowel globaal als lokaal verbonden zijn ontstaan er nieuwe praktijken en inzichten in organisatiecultuur die we inzetten om een cultuur te bouwen waarin mensen zichzelf kunnen zijn.


 
 

Nieuwe vormen van samenwerken

We willen anders werken, meer samenwerken. 
De principes van Het Nieuwe Werken, holacracy, sociocracy, Teal en ecosysteemdenken creëren kansen om een bezielde organisatie te zijn, waarin leiderschap en eigenaarschap gedeeld wordt. 

Deze vormen van samenwerken vragen om duidelijke afsprakenkaders, waarin de voorwaarden om in vrijheid en vertrouwen te werken vastgelegd zijn. Zodat er meer opportuniteiten gecreëerd worden om kennis te delen en in cocreatie te werken.

 
 
Cocreatie, eigenaarschap en vertrouwen zijn de katalysators van verandering