Verandering is een uitnodiging om vloeiender samen te werken
 

Onze waarden

Cocreatie, eigenaarschap en vertrouwen zijn de katalysators van verandering.
 

Onze missie

Vanuit een steeds complexer wordende work-life balans ontwikkelen en installeren we betere samenwerkingsmodellen.
 

Onze visie

We begeleiden organisaties en overheden in veranderingstrajecten, door samen duurzame ecosystemen van het nieuwe werken te bouwen.
 
 


Hoe we onze waarden toepassen

 

Wij geloven in samenwerken en gaan ervan uit dat we altijd nog vloeiender kunnen samenwerken. We vertrekken vanuit vertrouwen en zien om ons heen dat een bezielde manier van werken en omgaan met elkaar engagement losmaakt en energie opwekt. 


We ervaren dat weerstand bij verandering door de juiste begeleiding verandert in waardering en vertrouwen. We zien dat nieuwe manieren van werken en samenwerken gedragen worden als ze vanuit uitnodiging en engagement ontstaan.


We ontdekken dat lokale economieën versterkt kunnen worden door ze als levende ecosystemen te beschouwen waarin ondernemerschap kan stromen en co-creatie gestimuleerd wordt. Zo vergroten we het aanwezige ondernemerschap en verlichten we mobiliteitsuitdagingen. 


We leren dat je vruchtbare netwerken en bezielde omgevingen kan bouwen door een open cultuur aan te bieden die samenwerking en serendipiteit teweegbrengt. Door vertrouwen en talent als basis te nemen en het aanwezige ondernemer- en eigenaarschap aan te spreken en helpen we burn-outs en bore-outs de wereld uit.


Door samenwerking te voeden en het nieuwe werken te installeren laten we kennis en ervaring doorstromen zodat hechte, zichzelf leidende organismen ontstaan.


We zien dat complexiteit beheersbaar wordt als de systemen die we gebruiken holistisch, intuïtief en slim zijn en ze iteratief geïmplementeerd worden.