Lokaal ondernemerschapWat is het antwoord op leegstand en gebrek aan passage in winkelgebieden? 


Samenwerken, ecosysteemdenken en coachen op entrepreneurship. Winkelgebieden en lokale economieën zijn levende ecosystemen met een diversiteit aan stakeholders en ondernemerschap. Handelaars, eigenaars, bewoners, organisaties en bezoekers voelen zich vaak niet meer verbonden met een gebied. 

In onze projecten zorgen we ervoor dat het engagement van elk van deze stakeholders kan bijdragen aan het slagen van een activatieproject.

We adviseren hoe de perceptie van het grote publiek positief beïnvloed kan worden door de juiste profileringscampagnes, projecten en beleidskeuzes.
 

Hoe versterken we lokaal ondernemerschap en faciliteren we cocreatie? 


We ondersteunen lokale starters en ondernemers met coaching en opleiding op maat en brengen stakeholders met elkaar in contact, vaak in nauwe samenwerking met partnerorganisaties en lokale overheden.

Handelaars in overlevingsmodus helpen we om future proof te worden. We leren hen inspelen op lokale noden, onderling samen te werken, steeds een nieuwe beleving aan te bieden en zo de populariteit van een gebied vergroten.

In nauwe samenwerking met steden en gemeenten faciliteren we leegstand-, pop-up en activatie projecten en verbinden we stakeholders in een lokale community.

Zodat vanuit deze nieuwe bedrijvigheid, coaching & doorstroming van starters en ondernemers een duurzaam, zelfvoorzienend ecosysteem ontstaat dat de lokale economie aanzwengelt.

Beeld: Elvire Van Ooteghem in opdracht van stad Antwerpen

Hoe kunnen we meewerken? 


Ons team kan de volgende rollen opnemen:

  • Advies en klankbord voor steden en overheden

  • Stakeholder- en community management

  • Centrum management, geijkte leegstand- en passantenmetingen

  • Coaching en opleiding rond retail en ondernemerschap van (lokale) starters en ondernemers

  • Uittekenen en uitvoeren van een leegstand-, activatie- of pop-up project

  • Cocreatie trajecten onderhandelen tussen eigenaars en ondernemers

  • Faciliteren van projecten rond bedrijvige kern

  • Project management en procesopvolging

  • Faciliteren van workshops, brainstorms en netwerk bijeenkomsten

We zitten graag eens vrijblijvend rond de tafel om de uitdagingen en doelstellingen rond lokale economie trajecten te bespreken.


Verder lezen


Bekijk het overzicht van onze diensten of lees verder over onze aanpak in Het Nieuwe Werken, Business transformatie of community management.