Het Nieuwe Werken


Hoe kan werken ons energie geven en samenwerking bevorderen?
 

We faciliteren en installeren samen een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologieën, inzichten in samenwerken en organisatiemodellen.

In het veranderingstraject dat we samen ontwikkelen staan eigenaarschap, zelfsturing, gedeeld leiderschap, vertrouwen, consent en andere methoden die bijdragen aan een open en positieve cultuur, centraal.

We onderzoeken op welke wijze we flexibeler kunnen omgaan met arbeidstijd, werkomgeving en samenwerking, op maat van elk lid van de organisatie.
 

Het juiste afsprakenkader om een open cultuur te installeren


We doen dit door middel van transparante processen, nieuwe samenwerkingsmodellen, collaboratieplatformen en nieuwe afspraken.

Om een cultuurverandering bottom-up én top-down te begeleiden gebruiken we verbindende communicatie, testen we en vragen we feedback.

Zodat weerstand verandert in waardering en vertrouwen en de transitie gedragen wordt doordat ze vanuit uitnodiging, verbinding en engagement ontstaat.

Het-Nieuwe-Werken.jpg

Hoe kunnen we samenwerken? 


Ons team kan de volgende rollen opnemen:

  • Advies en klankbord aan C-level, HR en change manager vanuit externe rol of als interim

  • Quick-scan met kick-off, interviews, analyse, rapport, implementatieplan en formats voor cultuurverandering
  • Uittekenen en operationaliseren van een veranderingstraject en mogelijke deelprojecten
  • Faciliteren van werkgroepen rond Bricks, Bytes, Behaviour en Business transformatie
  • Faciliteren van een Activity Based Working en Preference Based Working model
  • Begeleiden van cultuurverandering en voeren van communicatie rond het nieuwe werken
  • Project management en procesopvolging rond installeren van Het Nieuwe Werken
  • Advies over de Digital & Social Workplace
  • Faciliteren van workshops, brainstorms en bijeenkomsten rond Het Nieuwe Werken

We zitten graag eens vrijblijvend rond de tafel om jullie transitie naar Het Nieuwe Werken te bespreken


Lees verder


Bekijk het overzicht van onze diensten of lees verder over onze aanpak in business transformatie, community management of lokaal ondernemerschap