Business transformatie

De juiste mensen om samen uw ambitie te realiseren

Uw business transformeert. Daar heeft u alle redenen voor: het koopgedrag van uw klanten verandert, digitaal is het nieuwe normaal, de globalisering biedt u nieuwe kansen. Onze wereld is in verandering en schreeuwt naar duurzame initiatieven.

Uw mensen, met het hart op de juiste plaats voor de organisatie, hebben vaak niet alle skills om deze verandering vorm te geven en te leiden. Onzekerheid over hun toekomstige rol en gebrek aan voeling met de nieuwe richting van de organisatie leidt vaak tot angst en uiteindelijk inertie. Externe hulp inroepen om deze verandering te faciliteren kan een oplossing zijn. Niet enkel door slimme maatregelen te bedenken, maar door samen met uw kernteam de verandering daadwerkelijk te realiseren.

Een persoonlijk groeipad voor uw mensen wordt aangeboden: van angst naar vertrouwen, gebaseerd op duidelijke ambities en een goed afgelijnd afsprakenkader. Daardoor kan ieder zijn engagement en verantwoordelijkheid opnemen, in openheid, in vertrouwen en goed overleg.

 

Specialisten in verandering

Onze mensen zijn stuk voor stuk geselecteerd om binnen deze dynamiek binnen organisaties faciliterend leiderschap te kunnen opnemen. Uiteraard weten onze project managers te navigeren tussen waterfall, lean en agile methodes, kennen onze change managers hun ADKAR en Kotter, en we gebruiken uiteraard de meest relevante software tools.

We combineren methodieken met organisatiemodellen zoals Teal, Holacracy en Sociocracy en passen ze in de praktijk toe, specifiek op maat van onze klanten om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. 

We zijn zowel denkers als doeners, enablers en leiders, hard op de feiten, zacht op de mensen. Om uw business de transformatie te gunnen die ze verdient. En daarbij uw mensen in deze omslag te begeleiden.

complexiteit

 

Veiligheid en transparantie

We doen dit door middel van veilige én transparante processen, nieuwe samenwerkingsmethodieken, platformen en het installeren van een gezonde afsprakencultuur.

Om een cultuurverandering te begeleiden, gebruiken we consent en verbindende communicatie, we testen en vragen feedback. Zodat weerstand verandert in waardering en vertrouwen en de transformatie gedragen wordt door alle gelederen van de organisatie. 

 

Hoe kunnen we samenwerken? 


Ons team kan de volgende rollen opnemen:

  • Advies en klankbord aan C-level, midlevel en change management vanuit externe rol of interim

  • Strategie: uittekenen van business transformatie trajecten

  • PMO organisatie opzetten en optimaliseren: project, programma en portfolio management

  • Project management, procesopvolging, analyse en rapportering

  • Change management, waarin de menselijke factor centraal staat en een nieuwe cultuur ontstaat

  • Interim management: aansturing van een team binnen de organisatie

  • Faciliteren van workshops, trainingen en bijeenkomsten binnen de organisatie

We zitten graag vrijblijvend rond de tafel om te zien hoe we een meerwaarde kunnen betekenen en de veranderingen in jullie organisatie mee vorm te kunnen geven. Neem contact met ons op.


Verder lezen


Bekijk het overzicht van onze diensten of lees verder over onze aanpak in Het Nieuwe Werken, community management en lokaal ondernemerschap