Verandering is een uitnodiging om vloeiender samen te werken
 

Het Nieuwe Werken


Hoe kan werken ons energie geven en samenwerking bevorderen?
 

We faciliteren en installeren samen een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologieën, inzichten in samenwerken en organisatiemodellen.

In het veranderingstraject dat we samen ontwikkelen staan eigenaarschap, zelfsturing, gedeeld leiderschap, vertrouwen, consent en andere methoden die bijdragen aan een open en positieve cultuur, centraal.

We onderzoeken op welke wijze we flexibeler kunnen omgaan met arbeidstijd, werkomgeving en samenwerking, op maat van elk lid van de organisatie.
 

Het juiste afsprakenkader om een open cultuur te installeren


We doen dit door middel van transparante processen, nieuwe samenwerkingsmodellen, collaboratieplatformen en nieuwe afspraken.

Om een cultuurverandering bottom-up én top-down te begeleiden gebruiken we verbindende communicatie, testen we en vragen we feedback.

Zodat weerstand verandert in waardering en vertrouwen en de transitie gedragen wordt doordat ze vanuit uitnodiging, verbinding en engagement ontstaat.

Het-Nieuwe-Werken.jpg

Hoe kunnen we samenwerken? 


Ons team kan de volgende rollen opnemen:

 • Advies en klankbord aan C-level, HR en change manager vanuit externe rol of als interim

 • Quick-scan met kick-off, interviews, analyse, rapport, implementatieplan en formats voor cultuurverandering
 • Uittekenen en operationaliseren van een veranderingstraject en mogelijke deelprojecten
 • Faciliteren van werkgroepen rond Bricks, Bytes, Behaviour en Business transformatie
 • Faciliteren van een Activity Based Working en Preference Based Working model
 • Begeleiden van cultuurverandering en voeren van communicatie rond het nieuwe werken
 • Project management en procesopvolging rond installeren van Het Nieuwe Werken
 • Advies over de Digital & Social Workplace
 • Faciliteren van workshops, brainstorms en bijeenkomsten rond Het Nieuwe Werken

We zitten graag eens vrijblijvend rond de tafel om jullie transitie naar Het Nieuwe Werken te bespreken


Lees verder


Bekijk het overzicht van onze diensten of lees verder over onze aanpak in business transformatie, community management of lokaal ondernemerschap

 

 
 
 

Business transformatie

De juiste mensen om samen uw ambitie te realiseren

Uw business transformeert. Daar heeft u alle redenen voor: het koopgedrag van uw klanten verandert, digitaal is het nieuwe normaal, de globalisering biedt u nieuwe kansen. Onze wereld is in verandering en schreeuwt naar duurzame initiatieven.

Uw mensen, met het hart op de juiste plaats voor de organisatie, hebben vaak niet alle skills om deze verandering vorm te geven en te leiden. Onzekerheid over hun toekomstige rol en gebrek aan voeling met de nieuwe richting van de organisatie leidt vaak tot angst en uiteindelijk inertie. Externe hulp inroepen om deze verandering te faciliteren kan een oplossing zijn. Niet enkel door slimme maatregelen te bedenken, maar door samen met uw kernteam de verandering daadwerkelijk te realiseren.

Een persoonlijk groeipad voor uw mensen wordt aangeboden: van angst naar vertrouwen, gebaseerd op duidelijke ambities en een goed afgelijnd afsprakenkader. Daardoor kan ieder zijn engagement en verantwoordelijkheid opnemen, in openheid, in vertrouwen en goed overleg.

 

Specialisten in verandering

Onze mensen zijn stuk voor stuk geselecteerd om binnen deze dynamiek binnen organisaties faciliterend leiderschap te kunnen opnemen. Uiteraard weten onze project managers te navigeren tussen waterfall, lean en agile methodes, kennen onze change managers hun ADKAR en Kotter, en we gebruiken uiteraard de meest relevante software tools.

We combineren methodieken met organisatiemodellen zoals Teal, Holacracy en Sociocracy en passen ze in de praktijk toe, specifiek op maat van onze klanten om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. 

We zijn zowel denkers als doeners, enablers en leiders, hard op de feiten, zacht op de mensen. Om uw business de transformatie te gunnen die ze verdient. En daarbij uw mensen in deze omslag te begeleiden.

complexiteit

 

Veiligheid en transparantie

We doen dit door middel van veilige én transparante processen, nieuwe samenwerkingsmethodieken, platformen en het installeren van een gezonde afsprakencultuur.

Om een cultuurverandering te begeleiden, gebruiken we consent en verbindende communicatie, we testen en vragen feedback. Zodat weerstand verandert in waardering en vertrouwen en de transformatie gedragen wordt door alle gelederen van de organisatie. 

 

Hoe kunnen we samenwerken? 


Ons team kan de volgende rollen opnemen:

 • Advies en klankbord aan C-level, midlevel en change management vanuit externe rol of interim

 • Strategie: uittekenen van business transformatie trajecten

 • PMO organisatie opzetten en optimaliseren: project, programma en portfolio management

 • Project management, procesopvolging, analyse en rapportering

 • Change management, waarin de menselijke factor centraal staat en een nieuwe cultuur ontstaat

 • Interim management: aansturing van een team binnen de organisatie

 • Faciliteren van workshops, trainingen en bijeenkomsten binnen de organisatie

We zitten graag vrijblijvend rond de tafel om te zien hoe we een meerwaarde kunnen betekenen en de veranderingen in jullie organisatie mee vorm te kunnen geven. Neem contact met ons op.


Verder lezen


Bekijk het overzicht van onze diensten of lees verder over onze aanpak in Het Nieuwe Werken, community management en lokaal ondernemerschap

 

 
 
 

Community managementHoe creëren we een cultuur van uitwisseling en samenwerking?


Door ondernemers en flexwerkers op één locatie samen te brengen en onderlinge samenwerking te stimuleren, groeit ieders ondernemerschap exponentieel. Zelfstandigen leren van flexwerkers uit grote bedrijven en vice versa. Coworking heeft een groot effect op elke onderneming.

Community building tussen de aanwezige ondernemers stimuleer je door de aanwezige ondernemers actief met elkaar in contact te brengen, via matchmaking en kennisdeling. Het installeren van netwerk- en kennisdeel momenten verhoogt uitwisseling en samenwerking.

Binnen de community kan elke ondernemer en intrapreneur zijn concepten pitchen, testen, aftoetsen en presenteren. Zo ontstaat een open hub waarin bedrijven elkaar versterken. Je creëert serendipiteit: het bevorderen van het toeval is een vruchtbare bodem voor succes.
 

Hoe zorgen we ervoor dat de ruimte taakgericht werken faciliteert?  


Een goede coworking omgeving is opgebouwd volgens het principe van Activity Based Working. Een vloeiende, in elkaar overlopende combinatie van open en gesloten werk-, focus-, netwerk-, vergader-, presentatieruimtes en hotspots, elk met een goede zicht, licht en lucht kwaliteit.

Nadat je aan de basisvoorwaarden voor een goede coworking space hebt voldaan, is het nodig om het afsprakenkader op te stellen en samen met je community en managers in stand te houden. 

coworking management, community management

Hoe kunnen we samenwerken? 


Ons team kan de volgende rollen opnemen:

 • Advies en klankbord voor projectontwikkelaars en uitbaters van coworking, incubatie en shared office omgevingen. 

 • Quick scan van ontwerpen en business plannen.

 • Advies en begeleiding in offline en online community management en cultuur versterking.

 • Coaching en opleiding van hosts en matchmakers.

 • Faciliteren van workshops, brainstorms en netwerk bijeenkomsten.

 • Stakeholder management en partnership building.

We helpen graag bij de opstart van een nieuwe hub rond ondernemerschap. Neem contact met ons op.


Verder lezen


Bekijk het overzicht van onze diensten of lees verder over onze aanpak in Het Nieuwe Werken, business transformatie of lokaal ondernemerschap
 

 
 
 

Lokaal ondernemerschapWat is het antwoord op leegstand en gebrek aan passage in winkelgebieden? 


Samenwerken, ecosysteemdenken en coachen op entrepreneurship. Winkelgebieden en lokale economieën zijn levende ecosystemen met een diversiteit aan stakeholders en ondernemerschap. Handelaars, eigenaars, bewoners, organisaties en bezoekers voelen zich vaak niet meer verbonden met een gebied. 

In onze projecten zorgen we ervoor dat het engagement van elk van deze stakeholders kan bijdragen aan het slagen van een activatieproject.

We adviseren hoe de perceptie van het grote publiek positief beïnvloed kan worden door de juiste profileringscampagnes, projecten en beleidskeuzes.
 

Hoe versterken we lokaal ondernemerschap en faciliteren we cocreatie? 


We ondersteunen lokale starters en ondernemers met coaching en opleiding op maat en brengen stakeholders met elkaar in contact, vaak in nauwe samenwerking met partnerorganisaties en lokale overheden.

Handelaars in overlevingsmodus helpen we om future proof te worden. We leren hen inspelen op lokale noden, onderling samen te werken, steeds een nieuwe beleving aan te bieden en zo de populariteit van een gebied vergroten.

In nauwe samenwerking met steden en gemeenten faciliteren we leegstand-, pop-up en activatie projecten en verbinden we stakeholders in een lokale community.

Zodat vanuit deze nieuwe bedrijvigheid, coaching & doorstroming van starters en ondernemers een duurzaam, zelfvoorzienend ecosysteem ontstaat dat de lokale economie aanzwengelt.

Beeld: Elvire Van Ooteghem in opdracht van stad Antwerpen

Hoe kunnen we meewerken? 


Ons team kan de volgende rollen opnemen:

 • Advies en klankbord voor steden en overheden

 • Stakeholder- en community management

 • Centrum management, geijkte leegstand- en passantenmetingen

 • Coaching en opleiding rond retail en ondernemerschap van (lokale) starters en ondernemers

 • Uittekenen en uitvoeren van een leegstand-, activatie- of pop-up project

 • Cocreatie trajecten onderhandelen tussen eigenaars en ondernemers

 • Faciliteren van projecten rond bedrijvige kern

 • Project management en procesopvolging

 • Faciliteren van workshops, brainstorms en netwerk bijeenkomsten

We zitten graag eens vrijblijvend rond de tafel om de uitdagingen en doelstellingen rond lokale economie trajecten te bespreken.


Verder lezen


Bekijk het overzicht van onze diensten of lees verder over onze aanpak in Het Nieuwe Werken, Business transformatie of community management.