De New World of Work ligt aan onze voeten. Een slim universum waar samenwerken vlotter, aangenamer en efficiënter verloopt. Appelblauwzeegroen maakt je graag wegwijs, zodat je goed voorbereid instapt en maximaal geniet van alle voordelen.   

Een werkbare toekomst creëer je nu

De arbeidsmarkt, de werkmiddelen en de verwachtingen van mensen en de maatschappij evolueren constant. Dat noodzaakt ons om na te denken over hoe we naar werk kijken. En hoe we het organiseren. Om zo makkelijker mooie resultaten te halen en voor meer voldoening en waardering te zorgen bij werknemers.  

Steeds meer organisaties spelen met het idee om hun mensen flexibeler te laten werken, met de hulp van moderne toepassingen. Ook de werkplek zelf wordt getransformeerd om de nieuwe werkvereisten juister te ondersteunen. Appelblauwzeegroen is vertrouwd met deze processen en deelt die ervaring graag met jou.

Evolutie via vier dimensies

Bricks, Bytes, Behavior, Business
In onze aanpak identificeren we vier dimensies waarin jouw organisatie kan groeien naar het nieuwe werken: Bricks, Bytes, Behavior en Business. Die hangen sowieso nauw samen, maar ondersteunen elkaar pas helemaal als ze op een clevere manier worden uitgerold. De transformatie naar het nieuwe werken is voor elke organisatie uniek en brengt ook een nieuw afsprakenkader met zich mee.

Bricks

Flexplekken
In de New World of Work krijgen werknemers vaak de kans om een deel van hun werk vanop afstand of thuis te doen. Voordeel één: minder (tijd)verlies door fileleed. Voordeel twee: een lagere gemiddelde bezetting op kantoor. Daardoor kan het aantal bureaus naar beneden, mits ze flexibel ingezet worden voor verschillende personen en activiteiten. Dat is meteen plaats en geld uitgespaard.  

Activity based werken

Veel medewerkers voeren doorheen de dag verschillende types activiteiten uit. De ene taak vraagt meer concentratie dan de andere. Voor sommige activiteiten werk je samen met collega’s of ben je in interactie met buitenstaanders. Vandaag doen we al deze activiteiten aan eenzelfde bureau. Dat wil zeggen dat je voortdurend gestoord wordt of zelf je buren stoort. In een nieuwewerkenomgeving zijn diverse types werkplekken beschikbaar. Je kiest je plek in functie van jouw activiteit op dat moment. 

Bytes

Hardware
Om vlot en goed te werken is het belangrijk dat elke medewerker over het nodige materiaal beschikt. Concreet betekent dit laptops en mobiele telefoons als de nieuwe standaard. 

Informatie delen
De werkomgeving wordt gemigreerd naar de Cloud om informatie vlot digitaal te delen en toegankelijk te maken vanop elke locatie. 

Samenwerken
Tools zoals SharePoint, OneNote, Skype en telefonie over IP vergemakkelijken het samenwerken. Na een correcte implementatie is het belangrijk dat iedereen er op een goede manier mee leert  samenwerken. Dat vraagt naast opleiding ook een duidelijk afsprakenkader per team. 

Vergaderen
Wanneer teams vanop verschillende plekken gaan samenwerken zijn er aangepaste vergaderzalen nodig. Camera’s en speakersystemen maken het mogelijk om makkelijk een digitale meeting via Skype te houden. 

Behavior

Leiderschap
Bij een flexibelere omgeving waar men meer digitaal samenwerkt, verandert er ook heel wat voor de managers van de organisatie. Het gaat hier niet meer om fysieke aanwezigheid en controle, maar over het managen van een zelfstandig team, het formuleren van duidelijke afspraken en het aanmoedigen van samenwerking. Er wordt gewerkt vanuit een basis van wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een hele productieve leiderschapsstijl, als je hem goed onder de knie hebt.

Verantwoordelijkheid
Van een manager het vertrouwen krijgen om taken zelfstandig uit te voeren, brengt ook verantwoordelijkheid mee. Jezelf organiseren en zelf tot resultaten komen. Voor veel medewerkers lijkt meer autonomie een geschenk, maar in de praktijd niet altijd evident om mee om te gaan. Het vraagt zelfdiscipline, organisatievermogen en openheid voor feedback. Plus proactief communiceren en zelf initiatief nemen om naar collega’s toe te stappen die je niet meer per definitie dagelijks ziet. 

HR-beleid
Telewerk of flexibele werkuren invoeren beïnvloedt de bestaande regels rond aanwezigheid en uurroosters. Een praktische herziening hiervan schept - samen met duidelijke afspraken over bepaalde gedragingen - een helder kader voor de nieuwe cultuur. Moedigt het beleid het juiste gedrag aan en hoe wordt wenselijk gedrag bekrachtigd? 

Business

Operationeel stroomlijnen
De analyse van de processen van elke afdeling voorkomt negatieve impact van de transformatie. Blijft het proces efficiënt overeind als er bepaalde mensen op afstand werken? Is een bepaalde handtekening nog noodzakelijk als medewerkers meer beslissingsbevoegdheid krijgen? 

Informatiebeheer
Efficiënt samenwerken in de New World of Work vraagt om een digitaal en papierloos verloop van de belangrijkste processen. Vaak gaat dat digitaliseren gepaard met het structureren van de bestaande gegevens en van de dataopslagsystemen, bijvoorbeeld via SharePoint. 

Digitale toepassingen
Niet alleen de processen maar ook de applicaties moeten werk op afstand mogelijk maken. Daarbij hoort het in kaart brengen van de gebruikte toepassingen en de manier waarop ze onderling gekoppeld zijn. Als er applicaties niet virtueel beschikbaar zijn, is het belangrijk de gevolgen hiervan te kennen. 

Lees meer over

Werk samen met Appelblauwzeegroen

Appelblauwzeegroen logo
Ons bedrijf
Vestinglaan 55
2650 Edegem
03 291 02 00
Social